Aktualności

 • Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do...

  24 marca 2015 r.

  Wójt  Gminy  Lubomia                                            na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2014 r. Dz.U.  poz.518 z poźn....

  więcej...
 • Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego...

  20 marca 2015 r.

    OGŁOSZENIE   W dniu 28.03.2015 (sobota ) W MIEJSCOWOŚCIACH: SYRYNIA , LUBOMIA odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych. Zbiórce podlegają przedmioty: LODÓWKI, ZAMRAŻARKI, DUŻY I MAŁY SPRZĘT AGD, MONITORY I TELEWIZORY, SPRZĘT KOMPUTEROWY I TELEKOMUNIKACYJNY, MEBLE, DYWANY, WYKŁADZINY PODŁOGOWE, ARMATURA SANITARNO –...

  więcej...
 • Zarządzenia Wójta Gminy Lubomia w sprawie przyznania...

  10 marca 2015 r.

      ZARZĄDZENIE NR RO. 0050.024.2015 WÓJTA GMINY LUBOMIA Z DNIA 04 MARCA 2015 ROKU     w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r..       ZARZĄDZENIE NR RO. 0050.025.2015 WÓJTA GMINY LUBOMIA Z DNIA 04 MARCA 2015 ROKU   w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w...

  więcej...
 • Informacja Wójta Gminy Lubomia

  09 marca 2015 r.

  Lubomia, dnia 6 marca 2015 r. Informacja Wójta Gminy Lubomia             Wójt Gminy Lubomia informuje, że w dniu 07.03.2015 roku, w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873...

  więcej...
 • Harmonogram pracy inkasenta

  02 marca 2015 r.

  HARMONOGRAM PRACY INKASENTA ZAKŁADU WODOCIĄGOWO –KANALIZACYJNEGO W LUBOMI NA M-C MARZEC 2015 -- LUBOMIA--- 03.03.2015r. ul. Tartakowa od 1 do numeru 60 04.03.2015r. ul. Tartakowa od numeru 62 do końca 05.03.2015 ul. Graniczna, , Paprotnik 06.03.2015r. ul. Akacjowa, 09.03.2015r. ul. Jesionowa 10.03.2015r. ul. Asnyka 11.03.2015r. ul. Asnyka (bloki), ul. J. Nepomucena (domki) 12.03.2015r. ul. Korfantego, ul....

  więcej...

BIP

Logo Gminy

system śmieciowy

Nie dla czadu!!

KLUB ...

... DZIECIĘCO - MŁODZIEŻOWY

 

W dniu 19 marca 2014 r. otwarty został Klub dziecięco - młodzieżowego" przy WDK w Syryni. Czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 16:00 do 21:00.

czytaj więcej > > >

 

Honorowi Obywatele

Kalendarium

zobacz więcej

WYDARZENIA

*  16-19maja 2014r. Misja Banku Światowego

*  Uroczystość poświęcenia Kaplicy i otwarcia WDK w Grabówce - 17.11.2013 r.

*  21 kwietnia 2013 r. o godz.  9:00 w kaplicy w Ligocie Tworkowskiej odbyła się ostatnia msza święta.

 

*  20 grudnia 2012 r. została podpisana

Umowa dotycząca finansowania budowy infrastruktury drogowej i technicznej na terenie Nowej Wsi

 

* 27 marca 2013 r. zostały podpisane Umowy:
1. dotycząca finansowania budowy Infrastruktury gminnej na terenie Nowej Wsi,
2. dotycząca finansowania budowy kościoła na terenie Nowej Wsi,
3. hurtowej sprzedaży wody,dzierżawy sieci wodociągowej wraz z przepompowniami.

 

* 14 - 17 maja 2013 r. Misja Banku Światowego dot. oceny postępu realizacji Programu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry.

 

 

SEKAP

System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

6 latek w szkole

Szlakiem...

..Architektury Drewnianej

 

Izba Gospodarcza

Zmarli społecznicy

Ścieżki łączą ....

W Gminie Lubomia realizowany jest projekt partnerski gmin Krzyżanowice,

więcej > > >

Historia

Wyburzenie kaplicy z Ligoty Tworkowskiej

SENIOR W FORMIE

Z A P R A S Z A M Y ==>> więcej na:

www.lubomia.pl/nowa/aktualnosci/454/

Owady błonkoskrzydłe

WYBORY 2014

 

Pogoda

Pogoda Lubomia
© mojapogoda.com

Obrona Cywilna

P R O J E K T

Polecane witryny

OBWIESZCZENIE

Śląska Regionalna Śieć Szkieletowa

obwieszczenie z dnia 28.06.2012

obwieszczenie z dnia 11.09.2012

obwieszczenie z dnia 14.01.2013

obwieszczenie z dnia 24.02.2014

CEIDG

Ogłoszenia

Ogłoszenia Urzędu Gminy Lubomia

WIRTUALNE BIURO

Polecane

 • Powiat Wodzisławski
 • Wodzisław Śląski - portal miejski
 • Gmina Partnerska Horni Sucha
 • Miasto Pszów
 • Subregion Zachodni
 • Miasto Racibórz
 • Gmina Krzyżnowice
 • Gorzyce
 • Sołecztwo Nieboczowy
 • Czas Dzieci
 • Zielona linia

Modernizacja drogi gminnej

Modernizacja drogi gminnej – ulicy Wolności w Syrni

NSR

PORADY PRAWNE

Wójt Gminy Lubomia informuje mieszkańców, że w każdą środę (począwszy od 30.04.2014 r. do odwołania) w siedzibie WDK Syrynia oraz GOK Lubomia wolontariusze Fundacji Obrony Praw Człowieka będa udzielać bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego
i rodzinnego. Fundacja w ramach swojej działalności zobowiązuje się także do umożliwienia uzyskania odpłatnej i nieodpłatnej pomocy psychologicznej, psychiatrycznej oraz opieki nad seniorami przez osoby posiadające w w/wym zakresie niezbędną wiedzę członkom społeczności lokalnej.

Godziny dyżurów:

WDK Syrynia 15:40 do 16:40  (Biuro Sołtysa)

GOK Lubomia 18:15 do 19:15 (sala szkoleniowa).

Z A P R A S Z A M Y  ====>

więcej na: fopc.org.pl/