Aktualności

 • Informacja Wójta Gminy Lubomia

  12 czerwca 2015 r.

  Lubomia, dnia 10 czerwca 2015 r. Informacja Wójta Gminy Lubomia             Wójt Gminy Lubomia informuje, że w dniu 12.06.2015 roku, w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 ...

  więcej...
 • Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania...

  02 czerwca 2015 r.

  Wójt Gminy Lubomia ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 roku           pn. „ ORGANIZACJA LETNIEGO WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ RODZIN Z TERENU GMINY LUBOMIA W 2015...

  więcej...
 • OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów...

  02 czerwca 2015 r.

    Lubomia, dnia 29 maja 2015 r.     OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany: 1)      zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części gminy Lubomia oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomia dla obszaru obejmującego sołectwo Buków, przyjętego uchwałą Nr XIV/77/2011 z dnia 29 sierpnia...

  więcej...
 • Harmonogram pracy inkasenta

  29 maja 2015 r.

  HARMONOGRAM   PRACY   INKASENTA ZAKŁADU      WODOCIĄGOWO –KANALIZACYJNEGO   W LUBOMI  NA M-C  CZERWIEC  2015 SYRYNIA 01.06.2015r.   ul. Powstańców do ul. Nowej, ul. Kościelna 02.06.2015r.   ul. Powstańców od ul. Nowej do ul. Bukowskiej 03.06.2015r.   ul. Wąska, ul. Konopnickiej, 08.06.2015r.   ul....

  więcej...
 • Strefa Psyche - bezpłatne warsztaty dla mieszkańców

  28 maja 2015 r.

  ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE - popularyzowanie wiedzy psychologicznej   09.06.2015 r. do 19.06.2015 r.     www.swps.pl/strefa-psyche/o-projekcie

  więcej...

BIP

Logo Gminy

system śmieciowy

Nie dla czadu!!

KLUB ...

... DZIECIĘCO - MŁODZIEŻOWY

 

W dniu 19 marca 2014 r. otwarty został Klub dziecięco - młodzieżowego" przy WDK w Syryni. Czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 16:00 do 21:00.

czytaj więcej > > >

 

Honorowi Obywatele

Kalendarium

zobacz więcej

WYDARZENIA

*  16-19maja 2014r. Misja Banku Światowego

*  Uroczystość poświęcenia Kaplicy i otwarcia WDK w Grabówce - 17.11.2013 r.

*  21 kwietnia 2013 r. o godz.  9:00 w kaplicy w Ligocie Tworkowskiej odbyła się ostatnia msza święta.

 

*  20 grudnia 2012 r. została podpisana

Umowa dotycząca finansowania budowy infrastruktury drogowej i technicznej na terenie Nowej Wsi

 

* 27 marca 2013 r. zostały podpisane Umowy:
1. dotycząca finansowania budowy Infrastruktury gminnej na terenie Nowej Wsi,
2. dotycząca finansowania budowy kościoła na terenie Nowej Wsi,
3. hurtowej sprzedaży wody,dzierżawy sieci wodociągowej wraz z przepompowniami.

 

* 14 - 17 maja 2013 r. Misja Banku Światowego dot. oceny postępu realizacji Programu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry.

 

 

SEKAP

System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

6 latek w szkole

Szlakiem...

..Architektury Drewnianej

 

Izba Gospodarcza

Zmarli społecznicy

Ścieżki łączą ....

W Gminie Lubomia realizowany jest projekt partnerski gmin Krzyżanowice,

więcej > > >

Historia

Wyburzenie kaplicy z Ligoty Tworkowskiej

SENIOR W FORMIE

Z A P R A S Z A M Y ==>> więcej na:

www.lubomia.pl/nowa/aktualnosci/454/

Owady błonkoskrzydłe

PROMOCJA

WYBORY 2015

 

W Y B  O R Y

PREZYDENTA RP

 

prezydent2015.pkw.gov.pl/aktualnosci

Pogoda

Pogoda Lubomia
© mojapogoda.com

Obrona Cywilna

P R O J E K T

Polecane witryny

OBWIESZCZENIE

Śląska Regionalna Śieć Szkieletowa

obwieszczenie z dnia 28.06.2012

obwieszczenie z dnia 11.09.2012

obwieszczenie z dnia 14.01.2013

obwieszczenie z dnia 24.02.2014

CEIDG

Ogłoszenia

Ogłoszenia Urzędu Gminy Lubomia

WIRTUALNE BIURO

Polecane

 • Powiat Wodzisławski
 • Wodzisław Śląski - portal miejski
 • Gmina Partnerska Horni Sucha
 • Miasto Pszów
 • Subregion Zachodni
 • Miasto Racibórz
 • Gmina Krzyżnowice
 • Gorzyce
 • Sołecztwo Nieboczowy
 • Czas Dzieci
 • Zielona linia

Modernizacja drogi gminnej

Modernizacja drogi gminnej – ulicy Wolności w Syrni

NSR

PORADY PRAWNE

Wójt Gminy Lubomia informuje mieszkańców, że w każdą środę (począwszy od 30.04.2014 r. do odwołania) w siedzibie WDK Syrynia oraz GOK Lubomia wolontariusze Fundacji Obrony Praw Człowieka będa udzielać bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego
i rodzinnego. Fundacja w ramach swojej działalności zobowiązuje się także do umożliwienia uzyskania odpłatnej i nieodpłatnej pomocy psychologicznej, psychiatrycznej oraz opieki nad seniorami przez osoby posiadające w w/wym zakresie niezbędną wiedzę członkom społeczności lokalnej.

Godziny dyżurów:

WDK Syrynia 15:40 do 16:40  (Biuro Sołtysa)

GOK Lubomia 18:15 do 19:15 (sala szkoleniowa).

Z A P R A S Z A M Y  ====>

więcej na: fopc.org.pl/

 

GIMBUS

Pobierz aktualny rozkład jazdy