Aktualności

Zaproszenie a Barbórkę
27 listopada 2014 r.

  więcej

 • Frekwencja i wyniki wyborów na Wójta

  17 listopada 2014 r.

  Frekwencja w wyborach z dnia 16 listopada 2014   Obwód wyborczy* nr Uprawnionych do głosowania głosów do godz 12.00 głosów do godz. 17.30 Całość % % % 1 1697 170 544 627 10,02% ...

  więcej...
 • Protokół Z WYBORU OFERT

  13 listopada 2014 r.

  PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT DO ZAPYTANIA O CENĘ NR 13.POKL z dnia 13.11.2014 r. DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ   W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO potwierdzający prawidłowość wyboru Wykonawcy zgodnie z zasadą rozeznania rynku dotyczący: - kursu fakturowanie - kursu savoir vivre przy stole kursu Decoupage   w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywna integracja...

  więcej...
 • Informacja Wójta Gminy Lubomia

  05 listopada 2014 r.

  Informacja Wójta Gminy Lubomia          Wójt Gminy Lubomia informuje, że w dniu 4.11.2014 roku, w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), działających...

  więcej...
 • DZIEŃ WOLNY

  04 listopada 2014 r.

    I N F O R M A C J A     W trybie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) pracodawca musi wyznaczyć dzień wolny za święto przypadające w sobotę. W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że za dzień 01 listopada 2014 r. (sobota) zarządzono dzień wolny od pracy, przypadający na   10 listopada 2014 r., tj. poniedziałek   W tym dniu Urząd Gminy...

  więcej...
 • Harmonogram pracy inkasenta

  31 października 2014 r.

  HARMONOGRAM PRACY INKASENTA ZAKŁADU WODOCIĄGOWO –KANALIZACYJNEGO W LUBOMI NA M-C   LISTOPAD    2014         LUBOMIA 04.11.2014r.   ul. Tartakowa od 1 do numeru 60 05.11.2014r.   ul. Tartakowa  od numeru 62 do końca 06.11.2014     ul. Graniczna, ul. Akacjowa, Paprotnik 07.11.2014r.   ul. Akacjowa, ul....

  więcej...

BIP

system śmieciowy

KLUB ...

... DZIECIĘCO - MŁODZIEŻOWY

 

W dniu 19 marca 2014 r. otwarty został Klub dziecięco - młodzieżowego" przy WDK w Syryni. Czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 16:00 do 21:00.

czytaj więcej > > >

 

Honorowi Obywatele

Kalendarium

zobacz więcej

WYDARZENIA

*  16-19maja 2014r. Misja Banku Światowego

*  Uroczystość poświęcenia Kaplicy i otwarcia WDK w Grabówce - 17.11.2013 r.

*  21 kwietnia 2013 r. o godz.  9:00 w kaplicy w Ligocie Tworkowskiej odbyła się ostatnia msza święta.

 

*  20 grudnia 2012 r. została podpisana

Umowa dotycząca finansowania budowy infrastruktury drogowej i technicznej na terenie Nowej Wsi

 

* 27 marca 2013 r. zostały podpisane Umowy:
1. dotycząca finansowania budowy Infrastruktury gminnej na terenie Nowej Wsi,
2. dotycząca finansowania budowy kościoła na terenie Nowej Wsi,
3. hurtowej sprzedaży wody,dzierżawy sieci wodociągowej wraz z przepompowniami.

 

* 14 - 17 maja 2013 r. Misja Banku Światowego dot. oceny postępu realizacji Programu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry.

 

 

SEKAP

System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

6 latek w szkole

Szlakiem...

..Architektury Drewnianej

 

Izba Gospodarcza

Zmarli społecznicy

Ścieżki łączą ....

W Gminie Lubomia realizowany jest projekt partnerski gmin Krzyżanowice,

więcej > > >

Historia

Wyburzenie kaplicy z Ligoty Tworkowskiej

SENIOR W FORMIE

Z A P R A S Z A M Y ==>> więcej na:

www.lubomia.pl/nowa/aktualnosci/454/

WYBORY 2014

 

Pogoda

Pogoda Lubomia
© mojapogoda.com

Obrona Cywilna

P R O J E K T

Polecane witryny

OBWIESZCZENIE

Śląska Regionalna Śieć Szkieletowa

obwieszczenie z dnia 28.06.2012

obwieszczenie z dnia 11.09.2012

obwieszczenie z dnia 14.01.2013

obwieszczenie z dnia 24.02.2014

CEIDG

Ogłoszenia

Ogłoszenia Urzędu Gminy Lubomia

WIRTUALNE BIURO

Polecane

 • Powiat Wodzisławski
 • Wodzisław Śląski - portal miejski
 • Gmina Partnerska Horni Sucha
 • Miasto Pszów
 • Subregion Zachodni
 • Miasto Racibórz
 • Gmina Krzyżnowice
 • Gorzyce
 • Sołecztwo Nieboczowy
 • Czas Dzieci
 • Zielona linia

Modernizacja drogi gminnej

Modernizacja drogi gminnej – ulicy Wolności w Syrni

NSR

PORADY PRAWNE

Wójt Gminy Lubomia informuje mieszkańców, że w każdą środę (począwszy od 30.04.2014 r. do odwołania) w siedzibie WDK Syrynia oraz GOK Lubomia wolontariusze Fundacji Obrony Praw Człowieka będa udzielać bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego
i rodzinnego. Fundacja w ramach swojej działalności zobowiązuje się także do umożliwienia uzyskania odpłatnej i nieodpłatnej pomocy psychologicznej, psychiatrycznej oraz opieki nad seniorami przez osoby posiadające w w/wym zakresie niezbędną wiedzę członkom społeczności lokalnej.

Godziny dyżurów:

WDK Syrynia 15:40 do 16:40  (Biuro Sołtysa)

GOK Lubomia 18:15 do 19:15 (sala szkoleniowa).

Z A P R A S Z A M Y  ====>

więcej na: fopc.org.pl/