Aktualności

 • Ogłoszenie o o przystąpieniu do sporządzenia zmiany...

  20 stycznia 2015 r.

  Lubomia, dnia 20 stycznia 2015 r.       OGŁOSZENIE   o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. poz. 647 z 2012 r. ze zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu...

  więcej...
 • OBWIESZCZENIE o kwalifikacji wojskowej

  19 stycznia 2015 r.

    OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 16 stycznia 2015 roku O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2015 roku         Na podstawie art.32 ust.1-3, art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U z 2012 r., poz.461z późn. zm.) § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz...

  więcej...
 • Informacja ZWK Lubomia

  12 stycznia 2015 r.

  INFORMACJA ZAKLADU WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNEGO W LUBOMI INFORMUJEMY, IŻ Z DNIEM 12.01.2015R NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO, PRAWIDŁOWE INDYWIDUALNE  KONTO ZNAJDUJE SIĘ NA WYSTAWIANYCH  DLA KLIENTA FAKTURACH

  więcej...
 • Harmonogram pracy inkasenta

  12 stycznia 2015 r.

  HARMONOGRAM PRACY INKASENTA ZAKŁADU WODOCIĄGOWO –KANALIZACYJNEGO W LUBOMI NA M-C STYCZEŃ 2015 LUBOMIA 12.01.2015r. ul. Tartakowa od nr 1 do nr 60 13.01.2015r. ul. Tartakowa od nr 62 do końca 14.01.2015r ul. Graniczna, ul. Akacjowa, Paprotnik 15.01.2015r. ul. Akacjowa, ul. Jesionowa 16.01.2015r. ul. Asnyka 19.01.2015r. ul. Korfantego, ul. M.C. Skłodowskiej 20.01.2015r. ul. Parkowa ul....

  więcej...
 • Informacje KRUS

  23 grudnia 2014 r.

  INFORMACJE Z KRUS Rolnictwo obok górnictwa i budownictwa jest jedną z najbardziej wypadkowych gałęzi produkcji. Duże ryzyko zdarzeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych wynika ze złożoności środowiska pracy rolnika (konieczność wykonywania różnych czynności wymagających odmiennych umiejętności) oraz licznych zagrożeń występujących w środowisku pracy. W 2014 roku rolnicy...

  więcej...

BIP

Logo Gminy

system śmieciowy

Nie dla czadu!!

KLUB ...

... DZIECIĘCO - MŁODZIEŻOWY

 

W dniu 19 marca 2014 r. otwarty został Klub dziecięco - młodzieżowego" przy WDK w Syryni. Czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 16:00 do 21:00.

czytaj więcej > > >

 

Honorowi Obywatele

Kalendarium

W najbliższym czasie, nie zaplanowano żadnych wydarzeń.

WYDARZENIA

*  16-19maja 2014r. Misja Banku Światowego

*  Uroczystość poświęcenia Kaplicy i otwarcia WDK w Grabówce - 17.11.2013 r.

*  21 kwietnia 2013 r. o godz.  9:00 w kaplicy w Ligocie Tworkowskiej odbyła się ostatnia msza święta.

 

*  20 grudnia 2012 r. została podpisana

Umowa dotycząca finansowania budowy infrastruktury drogowej i technicznej na terenie Nowej Wsi

 

* 27 marca 2013 r. zostały podpisane Umowy:
1. dotycząca finansowania budowy Infrastruktury gminnej na terenie Nowej Wsi,
2. dotycząca finansowania budowy kościoła na terenie Nowej Wsi,
3. hurtowej sprzedaży wody,dzierżawy sieci wodociągowej wraz z przepompowniami.

 

* 14 - 17 maja 2013 r. Misja Banku Światowego dot. oceny postępu realizacji Programu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry.

 

 

SEKAP

System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

6 latek w szkole

Szlakiem...

..Architektury Drewnianej

 

Izba Gospodarcza

Zmarli społecznicy

Ścieżki łączą ....

W Gminie Lubomia realizowany jest projekt partnerski gmin Krzyżanowice,

więcej > > >

Historia

Wyburzenie kaplicy z Ligoty Tworkowskiej

SENIOR W FORMIE

Z A P R A S Z A M Y ==>> więcej na:

www.lubomia.pl/nowa/aktualnosci/454/

WYBORY 2014

 

Pogoda

Pogoda Lubomia
© mojapogoda.com

Obrona Cywilna

P R O J E K T

Polecane witryny

OBWIESZCZENIE

Śląska Regionalna Śieć Szkieletowa

obwieszczenie z dnia 28.06.2012

obwieszczenie z dnia 11.09.2012

obwieszczenie z dnia 14.01.2013

obwieszczenie z dnia 24.02.2014

CEIDG

Ogłoszenia

Ogłoszenia Urzędu Gminy Lubomia

WIRTUALNE BIURO

Polecane

 • Powiat Wodzisławski
 • Wodzisław Śląski - portal miejski
 • Gmina Partnerska Horni Sucha
 • Miasto Pszów
 • Subregion Zachodni
 • Miasto Racibórz
 • Gmina Krzyżnowice
 • Gorzyce
 • Sołecztwo Nieboczowy
 • Czas Dzieci
 • Zielona linia

Modernizacja drogi gminnej

Modernizacja drogi gminnej – ulicy Wolności w Syrni

NSR

PORADY PRAWNE

Wójt Gminy Lubomia informuje mieszkańców, że w każdą środę (począwszy od 30.04.2014 r. do odwołania) w siedzibie WDK Syrynia oraz GOK Lubomia wolontariusze Fundacji Obrony Praw Człowieka będa udzielać bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego
i rodzinnego. Fundacja w ramach swojej działalności zobowiązuje się także do umożliwienia uzyskania odpłatnej i nieodpłatnej pomocy psychologicznej, psychiatrycznej oraz opieki nad seniorami przez osoby posiadające w w/wym zakresie niezbędną wiedzę członkom społeczności lokalnej.

Godziny dyżurów:

WDK Syrynia 15:40 do 16:40  (Biuro Sołtysa)

GOK Lubomia 18:15 do 19:15 (sala szkoleniowa).

Z A P R A S Z A M Y  ====>

więcej na: fopc.org.pl/