Aktualności

 • PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT

  07 października 2014 r.

  PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT DO ZAPYTANIA O CENĘ NR 12.POKL z dnia 06.10.2014 r. DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO potwierdzający prawidłowość wyboru Wykonawcy zgodnie z zasadą rozeznania rynku dotyczący:   szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej   w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywna integracja społeczna i...

  więcej...
 • Harmonogram pracy inkasenta

  26 września 2014 r.

  HARMONOGRAM   PRACY   INKASENTA ZAKŁADU      WODOCIĄGOWO –KANALIZACYJNEGO   W LUBOMI  NA M-C  PAŹDZIERNIK  2014   SYRYNIA 09.10.2014r.   ul. Powstańców do ul. Nowej, ul. Kościelna 10.10.2014r.   ul. Powstańców od ul. Nowej do ul. Bukowskiej 13.10.2014 r.  ul. Wąska, ul. M.Konopnickiej,...

  więcej...
 • Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości...

  22 września 2014 r.

    Wójt Gminy Lubomia działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Lubomia   załącznik.pdf

  więcej...
 • INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU

  22 września 2014 r.

  Wójt Gminy Lubomia działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), informuje, iż Zarządzeniem Wójta Gminy Lubomia Nr RO.0050.157.2014 z dnia 18 września 2014 r. został odwołany przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych na cele rolne, który miał się odbyć w siedzibie...

  więcej...
 • Informacja o pzreprowadzonych konsulatacjach

  16 września 2014 r.

  Lubomia, 16 września 2014 r.   Informacja o przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie Projektu Programu Współpracy Gminy Lubomia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2015 rok.     Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z...

  więcej...

BIP

system śmieciowy

KLUB ...

... DZIECIĘCO - MŁODZIEŻOWY

 

W dniu 19 marca 2014 r. otwarty został Klub dziecięco - młodzieżowego" przy WDK w Syryni. Czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 16:00 do 21:00.

czytaj więcej > > >

 

Honorowi Obywatele

Kalendarium

W najbliższym czasie, nie zaplanowano żadnych wydarzeń.

WYDARZENIA

*  16-19maja 2014r. Misja Banku Światowego

*  Uroczystość poświęcenia Kaplicy i otwarcia WDK w Grabówce - 17.11.2013 r.

*  21 kwietnia 2013 r. o godz.  9:00 w kaplicy w Ligocie Tworkowskiej odbyła się ostatnia msza święta.

 

*  20 grudnia 2012 r. została podpisana

Umowa dotycząca finansowania budowy infrastruktury drogowej i technicznej na terenie Nowej Wsi

 

* 27 marca 2013 r. zostały podpisane Umowy:
1. dotycząca finansowania budowy Infrastruktury gminnej na terenie Nowej Wsi,
2. dotycząca finansowania budowy kościoła na terenie Nowej Wsi,
3. hurtowej sprzedaży wody,dzierżawy sieci wodociągowej wraz z przepompowniami.

 

* 14 - 17 maja 2013 r. Misja Banku Światowego dot. oceny postępu realizacji Programu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry.

 

 

SEKAP

System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

6 latek w szkole

Szlakiem...

..Architektury Drewnianej

 

Izba Gospodarcza

Zmarli społecznicy

Ścieżki łączą ....

W Gminie Lubomia realizowany jest projekt partnerski gmin Krzyżanowice,

więcej > > >

Historia

Wyburzenie kaplicy z Ligoty Tworkowskiej

SENIOR W FORMIE

Z A P R A S Z A M Y ==>> więcej na:

www.lubomia.pl/nowa/aktualnosci/454/

WYBORY 2014

 

Pogoda

Pogoda Lubomia
© mojapogoda.com

Obrona Cywilna

P R O J E K T

Polecane witryny

OBWIESZCZENIE

Śląska Regionalna Śieć Szkieletowa

obwieszczenie z dnia 28.06.2012

obwieszczenie z dnia 11.09.2012

obwieszczenie z dnia 14.01.2013

obwieszczenie z dnia 24.02.2014

CEIDG

Ogłoszenia

Ogłoszenia Urzędu Gminy Lubomia

WIRTUALNE BIURO

Polecane

 • Powiat Wodzisławski
 • Wodzisław Śląski - portal miejski
 • Gmina Partnerska Horni Sucha
 • Miasto Pszów
 • Subregion Zachodni
 • Miasto Racibórz
 • Gmina Krzyżnowice
 • Gorzyce
 • Sołecztwo Nieboczowy
 • Czas Dzieci
 • Zielona linia

Modernizacja drogi gminnej

Modernizacja drogi gminnej – ulicy Wolności w Syrni

NSR

PORADY PRAWNE

Wójt Gminy Lubomia informuje mieszkańców, że w każdą środę (począwszy od 30.04.2014 r. do odwołania) w siedzibie WDK Syrynia oraz GOK Lubomia wolontariusze Fundacji Obrony Praw Człowieka będa udzielać bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego
i rodzinnego. Fundacja w ramach swojej działalności zobowiązuje się także do umożliwienia uzyskania odpłatnej i nieodpłatnej pomocy psychologicznej, psychiatrycznej oraz opieki nad seniorami przez osoby posiadające w w/wym zakresie niezbędną wiedzę członkom społeczności lokalnej.

Godziny dyżurów:

WDK Syrynia 15:40 do 16:40  (Biuro Sołtysa)

GOK Lubomia 18:15 do 19:15 (sala szkoleniowa).

Z A P R A S Z A M Y  ====>

więcej na: fopc.org.pl/